ballard, burgess, ellis, filas, himilsbach, welsh, wiech > wydawnictwo vis-a-vis/Etiuda

Kup teraz!

Cena: 22.00 PLN
Ilość:
drukuj
Meandry kultury

Margaret Mead - Mężczyźni i kobiety

Margaret Mead (1901-78) rozpoczęła swoją błyskotliwą karierę naukową od studiów antropologicznych na Samoa. Prowadziła później kolejne badania terenowe wśród Indian amerykańskich, na wielu kolejnych wyspach Pacyfiku (m.in. na Nowej Gwinei, na Bali) i w wielu innych miejscach. Zawsze koncentrowała się na kulturze, tożsamości w tym szczególnie tożsamości seksualnej czy pokoleniowej. Interesowały ją – jakże ciągle istotne – studia nad zmianami społecznymi. Obecnie uznawana jest za jednego z klasyków socjologii. Mead czasami jest określana jako "deterministka kulturowa" (tak ogromna jest obsesja redukowania każdego myśliciela do najprostszej etykiety). Określenie to odzwierciedla jej wiarę, że różnice dotyczące oczekiwanych zachowań i postaw, jakie pojawiają się między społeczeństwami są wyuczone przede wszystkim w okresie dzieciństwa, ukształtowane przez kulturowe wzorce przekazywane przez pokolenia i determinujące biologiczny potencjał każdego dziecka, nie są zaś uwarunkowane genetycznie. Ponieważ kultura jest stworzonym przez człowieka artefaktem, który może zostać uformowany ponownie, a nie wrodzonym przeznaczeniem, nie można uznać Mead za prostą deterministkę, a jej przekonania dotyczące polityki społecznej zawsze odwoływały się do wiary we właściwą człowiekowi zdolność uczenia się. Mead nieustannie pisała o zmianie, jej przebiegu i o tym, jak społeczności potrafią utrzymać konieczne więzi międzypokoleniowe i wciąż dokonywać wyborów. W tym sensie uprawiała antropologię ludzkiej wolności. 432 strony, oprawa miękka; przekład: Katarzyna Jagiełło i Agnieszka Kochan; projekt okładki: Marcin Wojciechowski; ISBN: 978-83-7858-042-3; cena det. 29,80 zł