ballard, burgess, ellis, filas, himilsbach, welsh, wiech > wydawnictwo vis-a-vis/Etiuda

Cesare Lombroso - Geniusz i obłąkanie

Meandry kultury
Cesare Lombroso - Geniusz i obłąkanie

Gdzie leży granica między szaleństwem, a geniuszem. Czy ludzie wybitni mają większe skłonności do chorób psychicznych? Czy przekraczanie tabu to objawy geniuszu czy szaleństwa? Dlaczego wybitni twórcy tak często miewają swoje natręctwa, swoje skłonności do alkoholu, hazardu, seksu itp? Na te i nie tylko te pytania próbuje odpowiedzieć psycholog, psychiatra, antropolog i w zasadzie jeden z pierwszych kryminologów Cesare Lombroso (1835-1909) w swojej klasycznej pracy Geniusz i obłąkanie. Według autora przestępca to odmienny typ biologiczny. O tym, czy człowiek stanie się przestępcą decydują przede wszystkim cechy antropologiczne, a także osobowościowe. Rozróżnia kilka typów przestępcy - „od urodzenia”, z namiętności, ze skłonności dziedzicznych, kryminoidów (podatnych na przestępstwo), przypadkowych.I choć wiele elementów teorii włoskiego naukowca zostało już obalonych – choćby teza o istnieniu współzależności wyglądu i skłonności patologicznych, wpływie meteorologii, rasy lub dziedziczności na geniusz lub obłąkanie czy też teoria o dziedziczności cech przestępczych - to jednak Geniusz i obłąkanie w wielu aspektach ciągle wydaje się aktualny, zwłaszcza gdy autor koncentruje się nie na przestępcach, a na ludziach wybitnych.

14.00 PLN

Gilgamesz (pocket-book)

Proza i poezja światowa
Gilgamesz (pocket-book)

GILGAMESZ. Epos babiloński i asyryjski ze szczątków odczytany i uzupełniony także pieśniami szumerskimi przez Roberta Stillera.Najstarsze w świecie literackie dzieło wielkiej miary jest zarazem jednym z najdoskonalszych. Szukając jego początków cofamy się o pięć tysięcy lat, w czasy, od których dawniejsze są już prawie tylko pozostałości kultury materialnej znajdowane przez nas w prymitywnych osadach i jaskiniach, przed którymi ludzkość jest dla nas niema i na zawsze pozostanie pogrążona w wielkim milczeniu. Nawet najstarsze ze znanych cywilizacji, zwłaszcza te, które zostawiły po sobie piśmiennictwo, należą do odległej przyszłości. Wprawdzie w Indiach i w Egipcie tworzą się już podstawy piśmiennictwa. Ale i tam daleko jeszcze do czasów, w których powstaną pierwsze wielkie i szeroko zakrojone dzieła epickie. Jeśli chodzi o ścisłość, pierwsze dochowane zapisy literatury egipskiej są nieco wcześniejsze od pojedynczych jeszcze pieśni, z których później miał się wyłonić jako jednolita całość epos o Gilgameszu. Tym bardziej wyprzedzają one tę całość, złożoną w swej najdawniejszej wersji niecałe cztery tysiące lat temu. Żaden jednak epos godny porównania nie zjawił się przed Gilgameszem, a z tych dzieł, które byśmy mogli przynajmniej chronologicznie zestawiać z jego ukształtowaną już postacią, żadne nie ma tak starożytnych zaczątków w cyklu pieśni przekazywanych ustnie na długo przed pierwszym zapisem. Toteż w swoim rodzaju Gilgamesz widnieje u zarania literatury i nie ma poprzednika.

9.00 PLN

Arthur Schopenhauer - O podstawie moralności

Meandry kultury
Arthur Schopenhauer - O podstawie moralności

Wedle A. Schopenhauera (1788-1860) jednego z najwybitniejszych niemieckich filozofów, twórcy tzw pesymizmu filozoficznego podstawą moralności są różnorodność, indywidualność i wiedza. Nie ma zaś wartości obowiązujących powszechnie. "Trzy zasadnicze pobudki etyczne człowieka, egoizm, złość, współczucie, istnieją w każdym, ale u każdego w innych i nie do uwierzenia rozmaitych stosunkach. Stosownie do tego, która z nich przeważa, dany osobnik poddaje się działaniu tych a nie innych motywów, i postępki jego noszą ten, a nie inny charakter"

9.00 PLN

Lena Ciepły i Janina Jedrosz - Nowa Huta. Przewodnik

Przewodniki
Lena Ciepły i Janina Jedrosz -  Nowa Huta. Przewodnik

Nowa Huta skończyła 65 lat. W lutym 1949 roku zapadła ostateczna decyzja o budowie na terenie podkrakowskich wsi Kombinatu Natalurgicznego i nowego miasta. Autorami projektu urbanistycznego był zespół architektów pod kierunkiem Tadeusz Ptaszyckiego.„Legenda lat budowy Nowej Huty wciąż jeszcze ma żywych świadków, a niektóre fakty z tego czasu wręcz nie mieszczą się w głowie. Bolesław Skrzybalski, który projektował pierwsze nowohuckie osiedle Wandy miał na to... 3 dni czasu. Geodeta dosłownie z rąk mu wyjmował rysunki i wytyczał budynki. Żadnych 35 uzgodnień nie było, a jak się chłodno przyjrzeć, to błędów też nie było więcej niż dziś. Juchnowicz na osiedle B-2 miał tydzień, a jakby nie zdążył to dyrektor Żrałek, odpowiedzialny za wykonawstwo zapowiedział postawienie 30 bloków w rządek, bez projektu.... Prace projektowe dla budowy całego miasta Nowa Huta rozpoczęto w styczniu 1949 , a już w trzeciej dekadzie czerwca ruszyła budowa, by w grudniu poszczycić się pierwszymi zasiedlonymi już na Osiedlu Wandy blokami.W konkursie na plan generalny Nowej Huty Ptaszycki otrzymał I nagrodę.”W cytowanym fragmencie artykułu red. Stefana Ciepłego z Magazynu Kulturalnego „Kraków” z 1985 roku, na pytanie jak odczuwał pierwsze światła w oknach Nowej Huty, Ptaszycki odpowiada: „Niezwykłe przeżycie. To, co wczoraj było projektem, wybuchnęło nagle życiem. Powstało miasto.”Zdecydowano jednak, że nowa Huta będzie jedną z dzielnic Krakowa a w 1991 roku w ramach reformy administracyjnej miasta podzielono ją na pięć dzielnic.

15.00 PLN

Robert Stiller - Abecadło żydowskich pisarzy z Polski

Nauki humanistyczne, historia
Robert Stiller - Abecadło żydowskich pisarzy z Polski

Nowe poszerzone wydanie książki Roberta Stillera - Żydowskie abecadło. Słynący z bezkompromisowości autor nie fałszuje biografii. Żydami była połowa największych polskich poetów. I nie tylko z XX wieku. Czy ktoś o tym pamięta. W abecadle można znaleźć ponad 200 biogramów, w tym wiele zaskakujących. A że Stiller to nie tylko erudyta, lecz i bezlitosny jak zwykle demaskator... więc poza twórcami wybitnymi, omówił także kilka tych wstydliwych postaci.Wszyscy wiemy, że tak jest, ale bardzo słabo uświadamiamy sobie, co i jak dokładnie. Kto ze znanych twórców był albo jest Żydem i czy, i co właściwie napisał o sprawach żydowskich? Trzeba od razu wyjaśnić kilka spraw ocierających się o nieporozumienie. Po pierwsze: być Żydem to według mnie zaszczyt, nie każdemu przypadający. Tylko dla jawnych albo skrytych antysemitów może to być coś ujemnego: niechaj oni się tego wstydzą, a nie m

16.00 PLN

Irvine Welsh - Życie seksualne bliźniąt syjamskich

Irvine Welsh
Irvine Welsh - Życie seksualne bliźniąt syjamskich

Kiedy Lucy Brennan, trenerka fitness z Miami Beach, rozbraja bandytę ścigającego dwóch przerażonych bezdomnych, policja i kamery serwisów informacyjnych depczą jej po piętach i w ciągu paru godzin Lucy staje się bohaterką mediów. Jedynym świadkiem tego zdarzenia jest pogrążona w depresji i cierpiąca na nadwagę Lena Sorensen, która dostaje obsesji na punkcie Lucy i zapisuje się na jej zajęcia, choć wydaje się, że jest bardziej zainteresowana ciałem trenerki niż swoim własnym. Kiedy dwie kobiety zbliżają się do siebie, nie mogąc uwolnić się od myśli o życiu seksualnym sióstr syjamskich, zaczynają się prawdziwe problemy...W ordynarnej i agresywnej trenerce Lucy Brennan i biednej, podatnej na manipulację Lenie Sorensen Irvine Welsh powołał do życia dwie niezapomniane bohaterki, tworząc jeden z najdziwniejszych, sadomasochistycznych i paranoicznych duetów we współczesnej literaturze. Ukazując morderstwo, deprawację i zemstę – i serwując zaiste ogromną dawkę jedzenia i seksu – Życie seksualne bliźniąt syjamskich koncentruje się na dwóch wielkich obsesjach naszych czasów – jak wyglądamy i gdzie żyjemy – opowiadając historię tak bulwersującą i mroczną, że przyćmiewa jasne słońce Florydy. A powieść jak zwykle u Welsha, wszak autora Porno czy Trainspotting w sposób brawurowy, dla wielu ludzi w Polsce książki tego pisarza są wręcz kultowe. Pewnie podobnie będzie także z tą, najnowszą jego powieścią.

30.00 PLN

Grzegorz Siwor - Enoszijut. Opowieść o Dawidzie Kurzmannie

Biografie
Grzegorz Siwor - Enoszijut. Opowieść o Dawidzie Kurzmannie

Hebrajskie słowo Enoszijut można przetłumaczyć na język polski jako człowieczeństwo. I o nim właśnie opowiada ta ksiązka. Jest to zupełnie niezwykła opowieść o Dawidzie Kurzmanie, szanowanym, konserwatywnym Żydzie krakowski, bogatym kupcu, przemysłowcu, a jednocześnie dobroczyńcy, który w znacznej mierze finansował (za pomocą Gminy Żydowskiej) i sprawował nadzór nad Domem dla Sierot Żydowskich. Hebrajskie sformułowanie Kidusz Haszem jest właściwie synonimem męczeństwa za wiarę, choć dosłownie oznacza po hebrajsku uświęcenie Imienia Bożego. Zgodnie z tą koncepcją, Żyd winien być gotowy ponieść raczej śmierć, niż sprzeniewierzyć się Przymierzu przez przekroczenie reguł religijnych. Kto łamie najważniejsze zasady i staje się bałwochwalcą, mordercą lub cudzołożnikiem, winny jest Chilul Haszem, czyli obrazie Imielna Bożego. Wierny temu nakazowi Dawid Kurzmann - jak krakowski Korczak - nie opuszcza swoich podopiecznych w najtrudniejszym momencie, w obliczu śmierci.

15.00 PLN

Barry Rubin i Wofgang G. Schwanitz - Hitlerowcy, islamiści i narodziny nowożytnego Bliskiego Wschodu

Nauki humanistyczne, historia
Barry Rubin i Wofgang G. Schwanitz - Hitlerowcy, islamiści i narodziny nowożytnego Bliskiego Wschodu

Barry Rubin i Wolfgang G. Schwanitz, autorzy książki „Naziści, islamiści i narodziny współczesnego Bliskiego Wschodu” przedstawiają opartą na wnikliwej analizie materiałów archiwalnych opowieść o tym, jak w latach 30. i 40. XX wieku zapadały decyzje kluczowe dla działalności Hitlera w Europie i dla układu sił na Bliskim Wschodzie.Centralną postacią tej opowieści autorzy czynią wielkiego muftiego Jerozolimy Amina al-Husajniego. Jako jedyny przywódca islamski otwarcie popierał on hitlerowską politykę eksterminacji Żydów, uznając ją za wartą wprowadzenia także na terenie Palestyny. W czasie II wojny światowej był częstym gościem w III Rzeszy. Według zachowanych dokumentów żywo interesował się na przykład obozami zagłady i zdaniem autorów nie tylko ulegał wpływom ideologii nazistowskiej, ale być może to właśnie gorliwie przez niego głoszony antysemityzm przyczynił się do ukształtowania hitlerowskiego „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”.

30.00 PLN

Luke Harding - Mafijne państwo Putina Współczesna Rosja oczami brytyjskiego korespondenta

Nauki humanistyczne, historia
Luke Harding - Mafijne państwo Putina  Współczesna Rosja oczami brytyjskiego korespondenta

Mafijne państwo Putina opowiada o doświadczeniach brytyjskiego dziennikarza, który przez cztery lata był korespondentem „Guardiana” w Moskwie. Luke Harding stopniowo odkrywa, że współczesne państwo rosyjskie, chociaż tworzy pozory demokracji, bardzo daleko odbiega od standardów zachodnich, a w istocie bardziej przypomina wielką organizację przestępczą, w której elity władzy i ludzie powiązani z władzą niesłychanie się bogacą, a większość obywateli – mimo ogromnych bogactw naturalnych kraju – żyje bardzo skromnie lub w kompletnej nędzy. Harding przekonuje się na własnej skórze, jak wielką rolę w państwie odgrywają służby specjalne, w tym Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB), która bez skrupułów narusza życie prywatne osób uznanych za wrogów państwa.Harding patrzy na współczesną Rosję oczami człowieka Zachodu, przywiązanego do idei demokracji, wolnych mediów, rządów prawa i solidarności społecznej. Zauważa, że rosyjscy oligarchowie i skorumpowani urzędnicy traktują Rosję jak kolonię, którą bez skrupułów eksploatują, a swoje życie budują na Zachodzie, będącym dla nich bezpiecznym azylem, finansowym rajem, gwarantującym bezpieczeństwo ich majątków. Opisuje wszechobecną korupcję, niemal zupełny brak niezależnych mediów, politycznie podporządkowane sądy, zabójstwa dziennikarzy i działaczy praw człowieka, wzmacnianie nastrojów nacjonalistycznych, buńczuczną politykę międzynarodową.W książce znajdziemy też opis sprawy Litwinienki, w tym Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB), która bez skrupułów narusza życie prywatne osób uznanych za wrogów państwa.Harding patrzy na współczesną Rosję oczami człowieka Zachodu, przywiązanego do idei demokracji, wolnych mediów, rządów prawa i solidarności społecznej. Zauważa, że rosyjscy oligarchowie i skorumpowani urzędnicy traktują Rosję jak kolonię, którą bez skrupułów eksploatują, a swoje życie budują na Zachodzie, będącym dla nich bezpiecznym azylem, finansowym rajem, gwarantującym bezpieczeństwo ich majątków. Opisuje wszechobecną korupcję, niemal zupełny brak niezależnych mediów, politycznie podporządkowane sądy, zabójstwa dziennikarzy i działaczy praw człowieka, wzmacnianie nastrojów nacjonalistycznych, buńczuczną politykę międzynarodową.W książce znajdziemy też opis sprawy Litwinienki, w tym spotkań z jego prawdopodobnym zabójcą, bezpośrednie relacje z wojny Rosji z Gruzją w 2008 roku, analizy ujawnionych przez WikiLeaks depesz Departamentu Stanu USA dotyczących Rosji, charakterystykę metod inwigilacji stosowanych przez FSB, oraz wiele innych pasjonujących historii.Książka Hardinga pomaga nam lepiej zrozumieć współczesną Rosję Putina, jest zapisem bezpośrednich doświadczeń i obserwacji, a czyta się ją jak powieść sensacyjną.

30.00 PLN

William S. Burroughs - Wybuchowy bilet

Proza i poezja światowa
William S. Burroughs - Wybuchowy bilet

William S. Burroughs (właśnie obchodzimy setną rocznicę jego urodzin) uznawany jest za jednego z najwybitniejszych, a zarazem i najbardziej kontrowersyjnych amerykańskich pisarzy. Był wzorem dla wielu wybitnych twórców, jak Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Ken Kesey, już nie mówiąc o muzykach takich jak Lou Reed, David Bowie, Iggy Pop czy David Byrne. W zasadzie jak twierdzi J.G.Ballard Burroughs to najważniejszy pisarz jaki pojawił się po Drugiej Wojnie Światowej. Oczywiście ta twórczość jednych zachwyca, innych odstręcza czy wręcz przeraża. Wybuchowy bilet to druga część kultowej trylogii Burroughsa “Nova Express”. Po odjechanym “Delikatnym mechanizmie” ta powieśc wydaje się wręcz niezwykle uładzona. Jej tematem jest jedna z obsesji pisarza: problem tottalnej inwigilacji, powszechnego nagrywania wszystkiego i wszystkich. Czyż Burroughs nie był prorokiem?

21.00 PLN
Stron: | 1 | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ... | 31 |