ballard, burgess, ellis, filas, himilsbach, welsh, wiech > wydawnictwo vis-a-vis/Etiuda

Gabriel Michalik - Kobieta Pracująca. Rzecz o Irenie Kwiatkowskiej i jej czasach

Biografie
Gabriel Michalik - Kobieta Pracująca. Rzecz o Irenie Kwiatkowskiej i jej czasach

Dzieje życia Ireny Kwiatkowskiej będą sporym zaskoczeniem dla miłośników talentu niezapomnianej Hermenegildy Kociubińskiej z "Siedmiu Kotów", Hrabiny Tylbaczewskiej z "Kabaretu Starszych Panów" i Kobiety Pracującej z "40-latka", by wymienić tylko kilka spośród najbardziej pamiętnych kreacji pani Ireny. Bohaterka niniejszej książki stroniła od wywiadów, pokrywając skromność twierdzeniem, że wszystko co miała do powiedzenia, zdążyła już wypowiedzieć na scenie. Tymczasem losy Pani Ireny obfitowały w dramatyczne zwroty, niezwykłe przypadki i trudne sytuacje, z których tylko za sprawą niespodziewanego uśmiechu Fortuny udawało się wyjść obronną ręką. Było w jej losach sporo czułości, humoru, czasem zjadliwego, ale zwykle dobrodusznego, otwartość na drugiego człowieka, na jego wrażliwość, na nowości w literaturze, sztuce, nauce, ale przede wszystkim - było pragnienie ciągłego doskonalenia się zarówno w artystycznym zawodzie, jak i w trudnej sztuce dobrego życia. Zapraszamy na spotkanie z Ireną Kwiatkowską: na scenie i ekranie - aktorką, ale tu na tych kartkach, przede wszystkim córką, żoną, ciocią, koleżanką i... serdeczną przyjaciółką Pana Boga.

22.00 PLN

Sarvepalli Radhakrishnan - Filozofia indyjska

Meandry kultury
Sarvepalli Radhakrishnan - Filozofia indyjska

Śledząc rozwój filozofii indyjskiej, jako pojedynczej tradycji myślenia stanowi Filozofia indyjska klasyczny wykład indyjskiej myśli filozoficznej. Autor przedstawia stare teksty filozoficzne, wiążąc je ze współczesnymi problemami filozofii i religii. Przedstawia zasadnicze znaczenie i rolę poszczególnych tekstów i szkół filozoficznych oraz ukazuje podobieństwa między tradycjami filozoficznymi Indii i Zachodu. Pierwsza część obejmuje okresy wedyjski i epicki, przedstawiając hymny Rig‑Vedy, Upaniszady, jinizm (jainizm), buddyzm i teizm Bhagvadgitay, część druga obejmuje sześć braminicznych systemów filozoficznych, w tym logiczny realizm Njaji, atomistyczny pluralizm Wajsiesziki, system joga Patandżalego czy teizm Ramanudży.

110.00 PLN

Carlos Castaneda - Nauki Don Juana

Carlos Castaneda
Carlos Castaneda - Nauki Don Juana

Carlos Castaneda (1925-98) - amerykański antropolog, psycholog, autor bestsellerów takich jak Odrębna rzeczywistość, Podróż do Ixtlan czy właśnie Nauki Don Juana, w sumie kilkanaście milionów sprzedanych egzemplarzy. Ale też mag, używający środków odurzających, piszący o nich, mający swoich wyznawców, wielbicieli ale też i fanatycznych wrogów. W 1960 miał on spotkać szamana z plemienia Yaqui o imieniu don Juan Matus. Jego doświadczenia z don Juanem stały się dlań bodaj najważniejszą życiową inspiracją.Jak pisze w Przedmowie Walter Goldschmidt Carlos Castaneda – pod opieką don Juana – prowadzi nas poprzez ów moment zmierzchu, poprzez ową szcze¬linę we wszechświecie dzielącą światło dnia od mroku, w świat nie tylko inny od naszego, lecz wyposażony w cał¬kowicie odmienną strukturę rzeczywistości. W dotarciu do niej pomagają mu mescalito, yerba del diablo i humito, czyli pejotl, bieluń i grzyby. Nie jest to jednak opowieść wyłącznie o doznanych halucynacjach, gdyż podróżniko¬wi przewodzi posługujący się subtelnymi manipulacjami don Juan, on też swoimi interpretacjami nadaje sens wydarzeniom, których mamy sposobność doświadczyć za pośrednictwem ucznia owego czarownika.

22.00 PLN

Monteskiusz - O duchu praw

Meandry kultury
Monteskiusz - O duchu praw

Monteskiusz wyróżniał trzy formy władzy: despotię, monarchię i republikę, która może mieć ustrój demokratyczny lub arystokratyczny. Każdy z tych ustrojów opiera się na innej podstawie: w tyranii rządzi strach, w królestwie honor, w demokracji zaś cnota lub wstrzemięźliwość rządzących. Mimo upływu lat teoria Monteskiusza wyłożona w tej książce w warstwie zasadniczej – pomijając historycznie uwarunkowane rozważania o geografii czy klimacie – ciągle pozostaje aktualna.

22.00 PLN

Jerzy Waldorff - Godzina policyjna

Proza polska
Jerzy Waldorff - Godzina policyjna

Wszystko w tej książce okazuje się groteskowe i w znacznej mierze pozbawione sensu, choć podszyte śmiertelną groźbą okupacji. I podobnie jak dziś niby to wyższe sfery ale z pogranicza spekulacji, prostytucji, arystokracji, pozorowania wyższych wartości, dyletanckiego artyzmu i chamskiego dorobkiewiczostwa. Satyra podszyta tragizmem. Waldorff przypomina się tu wyzywająco i prowokacyjnie.

20.00 PLN

Kalendarz robotniczy 2017

Kalendarze
Kalendarz robotniczy 2017

Już po raz piętnasty ukazuje się - hm to słowo, ale niech będzie - kultowy Kalendarz robotniczy z plakatami z lat wczesnego PRL. Tym razem zastanawiamy się co się z tymi pieniędzmi dzieje, uciekamy przed dżumą z USA i wraz z mieszkańcami Gogolewa przystępujemy ochoczo do czynu melioracyjnego. Kalendarz 7-planszowy, z 13. plakatami

14.00 PLN

Rollo May - Miłość i wola

Meandry kultury
Rollo May - Miłość i wola

Co stanowi o wadze rozprawy Rollo Maya, amerykańskiego psychiatry i psychologa? Wydaje się, że zasadnicze znaczenie tej pracy to fakt, że jest ona nie tylko próbą analizy zjawisk miłości i woli, ale także próbą - w oparciu o te dwa pojęcia - ufundowania nowych podstaw moralnych istnienia i funkcjonowania poszczególnych jednostek, ale przede wszystkim ludzkich społeczności. Sporo uwagi poświęca także May przemianom w podejściu do seksu, uznając, ale nie przeceniając jego roli w zjawisku miłości, która oznacza dlań ni mniej ni więcej a otwarcie się na dobre i złe, na smutek, żal, rozczarowanie, jak i na radość, spełnienie, szczęście wspólnego przeżywania. Innymi słowy jawi się miłość jako znak nieśmiertelności… A jak pisze autor w Przedmowie: " miłość i wola wzajem od siebie zależą i stanowią jedność. Wspólnie stanowią o procesie istnienia – zdobywania wpływu na innych, modelowania, formowania, tworzenia świadomości innych ludzi. Ale w głębszym sensie możliwe jest to tylko wtedy, kiedy ktoś jednocześnie sam otwiera się na oddziaływanie innych. Bo wola bez miłości to tylko manipulacja…"

22.00 PLN

Susan Ronald - Marszand Hitlera

Nauki humanistyczne, historia
Susan Ronald - Marszand Hitlera

Świat przeżył szok, kiedy w listopadzie 2013 roku osiemdziesięcioletni Cornelius Gurlitt stał się gwiazdą międzynarodowych mediów po odkryciu w jego monachijskim mieszkaniu ponad 1400 dzieł sztuki, wartych 1.35 miliarda dolarów. Gurlitt stał się znany jako człowiek, którego nigdy nie było – nie miał rachunku bankowego, nigdy nie płacił podatków, nigdy nie korzystał z opieki społecznej. Po prostu nie istniał. Znalazł się w świecie mroku i tajemnic dzięki swemu ojcu na długo przed tym, jak odziedziczył jego zbiór dzieł sztuki, zgromadzony w wyniku grabienia muzeów i Żydów w czasach Trzeciej Rzeszy. Wrzawa w mediach, jaka się potem wywiązała, wywołała międzynarodowe żądania restytucji, zakłóciła stosunki międzynarodowe i wstrząsnęła światem sztuki. W swej książce Susan Ronald ujawnia, jak Hildebrandowi Gurlittowi udało się rabować w imieniu Trzeciej Rzeszy, oszukując zarówno Obrońców Skarbów jak i nazistów. Jako „oficjalny marszand” Hitlera i Goebbelsa, Hildebrand Gurlitt stał się jednym z najbardziej skutecznych rabusi dzieł sztuki w Trzeciej Rzeszy. Ale okradał także Hitlera, rzekomo aby ratować sztukę współczesną. Oto nieznana historia Hildebranda Gurlitta, który ukradł coś więcej niż dzieła sztuki – ukradł także ludziom życie.

30.00 PLN

T.S. Eliot - Uwagi ku definicji kultury

Literatura światowa - esej
T.S. Eliot - Uwagi ku definicji kultury

Uwagi ku definicji kultury to do tej pory nigdy niewydana w Polsce książka eseistyczna T.S. Eliota, jednego z najważniejszych twórców literatury anglojęzycznej, laureata Nagrody Nobla za rok 1948. W tym zestawie esejów autor przedstawia różne aspekty znaczenia słowa kultura i na wybranych przykładach próbuje stworzyć spójną definicję tego terminu. Pisze, iż termin kultura ma różne asocjacje w zależności od tego, czy mamy rozwój indywidualny, rozwój grupy czy klasy, czy też całego społeczeństwa. " Częścią mojej tezy jest to, że kultura jednostki jest zależna od kultury grupy czy klasy oraz że kultura grupy czy klasy jest zależna od kultury całego społeczeństwa, do którego ta grupa czy klasa należy." Całość rozważań uzupełnia dodatek na temat Jedności kultury europejskiej, odzwierciedlającej się zwłaszcza w sztuce szczególnie w literaturze. W tej jedności widzi Eliot główne źródło nadziei na przekleństwa polityki i podstawę europejskiej przyszłości.

24.00 PLN

Paul Tillich - Męstwo bycia

Meandry kultury
Paul Tillich - Męstwo bycia

Paul Tillich (1886-1965) - niemiecki filozof i teolog protestancki, zbliżony do egzystencjalizmu. Tillich podjął próbę dokonania syntezy teologii i filozofii, w związku z czym najbardziej adekwatna dla określenia całokształtu jego poglądów jest nazwa „teologia filozoficzna". Zdaniem Tillicha zarówno teologia, jak i filozofia, stawiają pytania dotyczące istoty bytu. W odróżnieniu od jednak od tej pierwszej, filozofia zajmuje się bytem samym w sobie, zaś obiektywizm poznania filozoficznego powoduje radykalne oddzielenie podmiotu poznającego od poznawanego przedmiotu. Teologia natomiast nie stara się o bezwzględny obiektywizm poznawczy; stosunek teologa do przedmiotu poznania jest subiektywny (egzystencjalny) i przesycony wiarą, a w związku z tym nie jest zależny bezpośrednio od wyników badań naukowych. Męstwo bycia to jedno z najważniejszych dokonań filozofa. Postawił on sobie w tej książce za zadanie pokazać znaczenie Objawienia w konkretnych przejawach ludzkiego życia, ze szczególnym uwzględnieniem kultury we wszelkich jej elementach, kultura rozumiana bardzo szeroko. Sporą część książki zajmuje także analiza przeciwieństwa męstwa - czyli ontologia lęku (w tym przed losem i śmiercią, pustką i bezsensem czy winą i potępieniem). Natomiast niewątpliwie źródło odwagi istnienia widzi w wierze. Tę książkę określa się jako małe arcydzieło antropologii religijnej, odpowiadającej na najważniejsze pytania naszych czasów.

18.00 PLN
Stron: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 31 |