ballard, burgess, ellis, filas, himilsbach, welsh, wiech > wydawnictwo vis-a-vis/Etiuda

Carlos Castaneda - Nauki Don Juana

Carlos Castaneda
Carlos Castaneda - Nauki Don Juana

Carlos Castaneda (1925-98) - amerykański antropolog, psycholog, autor bestsellerów takich jak Odrębna rzeczywistość, Podróż do Ixtlan czy właśnie Nauki Don Juana, w sumie kilkanaście milionów sprzedanych egzemplarzy. Ale też mag, używający środków odurzających, piszący o nich, mający swoich wyznawców, wielbicieli ale też i fanatycznych wrogów. W 1960 miał on spotkać szamana z plemienia Yaqui o imieniu don Juan Matus. Jego doświadczenia z don Juanem stały się dlań bodaj najważniejszą życiową inspiracją.Jak pisze w Przedmowie Walter Goldschmidt Carlos Castaneda – pod opieką don Juana – prowadzi nas poprzez ów moment zmierzchu, poprzez ową szcze¬linę we wszechświecie dzielącą światło dnia od mroku, w świat nie tylko inny od naszego, lecz wyposażony w cał¬kowicie odmienną strukturę rzeczywistości. W dotarciu do niej pomagają mu mescalito, yerba del diablo i humito, czyli pejotl, bieluń i grzyby. Nie jest to jednak opowieść wyłącznie o doznanych halucynacjach, gdyż podróżniko¬wi przewodzi posługujący się subtelnymi manipulacjami don Juan, on też swoimi interpretacjami nadaje sens wydarzeniom, których mamy sposobność doświadczyć za pośrednictwem ucznia owego czarownika.

22.00 PLN

Monteskiusz - O duchu praw

Meandry kultury
Monteskiusz - O duchu praw

Monteskiusz wyróżniał trzy formy władzy: despotię, monarchię i republikę, która może mieć ustrój demokratyczny lub arystokratyczny. Każdy z tych ustrojów opiera się na innej podstawie: w tyranii rządzi strach, w królestwie honor, w demokracji zaś cnota lub wstrzemięźliwość rządzących. Mimo upływu lat teoria Monteskiusza wyłożona w tej książce w warstwie zasadniczej – pomijając historycznie uwarunkowane rozważania o geografii czy klimacie – ciągle pozostaje aktualna.

22.00 PLN

Jerzy Waldorff - Godzina policyjna

Proza polska
Jerzy Waldorff - Godzina policyjna

Wszystko w tej książce okazuje się groteskowe i w znacznej mierze pozbawione sensu, choć podszyte śmiertelną groźbą okupacji. I podobnie jak dziś niby to wyższe sfery ale z pogranicza spekulacji, prostytucji, arystokracji, pozorowania wyższych wartości, dyletanckiego artyzmu i chamskiego dorobkiewiczostwa. Satyra podszyta tragizmem. Waldorff przypomina się tu wyzywająco i prowokacyjnie.

20.00 PLN

Kalendarz robotniczy 2017

Kalendarze
Kalendarz robotniczy 2017

Już po raz piętnasty ukazuje się - hm to słowo, ale niech będzie - kultowy Kalendarz robotniczy z plakatami z lat wczesnego PRL. Tym razem zastanawiamy się co się z tymi pieniędzmi dzieje, uciekamy przed dżumą z USA i wraz z mieszkańcami Gogolewa przystępujemy ochoczo do czynu melioracyjnego. Kalendarz 7-planszowy, z 13. plakatami

14.00 PLN

Rollo May - Miłość i wola

Meandry kultury
Rollo May - Miłość i wola

Co stanowi o wadze rozprawy Rollo Maya, amerykańskiego psychiatry i psychologa? Wydaje się, że zasadnicze znaczenie tej pracy to fakt, że jest ona nie tylko próbą analizy zjawisk miłości i woli, ale także próbą - w oparciu o te dwa pojęcia - ufundowania nowych podstaw moralnych istnienia i funkcjonowania poszczególnych jednostek, ale przede wszystkim ludzkich społeczności. Sporo uwagi poświęca także May przemianom w podejściu do seksu, uznając, ale nie przeceniając jego roli w zjawisku miłości, która oznacza dlań ni mniej ni więcej a otwarcie się na dobre i złe, na smutek, żal, rozczarowanie, jak i na radość, spełnienie, szczęście wspólnego przeżywania. Innymi słowy jawi się miłość jako znak nieśmiertelności… A jak pisze autor w Przedmowie: " miłość i wola wzajem od siebie zależą i stanowią jedność. Wspólnie stanowią o procesie istnienia – zdobywania wpływu na innych, modelowania, formowania, tworzenia świadomości innych ludzi. Ale w głębszym sensie możliwe jest to tylko wtedy, kiedy ktoś jednocześnie sam otwiera się na oddziaływanie innych. Bo wola bez miłości to tylko manipulacja…"

22.00 PLN

Susan Ronald - Marszand Hitlera

Nauki humanistyczne, historia
Susan Ronald - Marszand Hitlera

Świat przeżył szok, kiedy w listopadzie 2013 roku osiemdziesięcioletni Cornelius Gurlitt stał się gwiazdą międzynarodowych mediów po odkryciu w jego monachijskim mieszkaniu ponad 1400 dzieł sztuki, wartych 1.35 miliarda dolarów. Gurlitt stał się znany jako człowiek, którego nigdy nie było – nie miał rachunku bankowego, nigdy nie płacił podatków, nigdy nie korzystał z opieki społecznej. Po prostu nie istniał. Znalazł się w świecie mroku i tajemnic dzięki swemu ojcu na długo przed tym, jak odziedziczył jego zbiór dzieł sztuki, zgromadzony w wyniku grabienia muzeów i Żydów w czasach Trzeciej Rzeszy. Wrzawa w mediach, jaka się potem wywiązała, wywołała międzynarodowe żądania restytucji, zakłóciła stosunki międzynarodowe i wstrząsnęła światem sztuki. W swej książce Susan Ronald ujawnia, jak Hildebrandowi Gurlittowi udało się rabować w imieniu Trzeciej Rzeszy, oszukując zarówno Obrońców Skarbów jak i nazistów. Jako „oficjalny marszand” Hitlera i Goebbelsa, Hildebrand Gurlitt stał się jednym z najbardziej skutecznych rabusi dzieł sztuki w Trzeciej Rzeszy. Ale okradał także Hitlera, rzekomo aby ratować sztukę współczesną. Oto nieznana historia Hildebranda Gurlitta, który ukradł coś więcej niż dzieła sztuki – ukradł także ludziom życie.

30.00 PLN

T.S. Eliot - Uwagi ku definicji kultury

Literatura światowa - esej
T.S. Eliot - Uwagi ku definicji kultury

Uwagi ku definicji kultury to do tej pory nigdy niewydana w Polsce książka eseistyczna T.S. Eliota, jednego z najważniejszych twórców literatury anglojęzycznej, laureata Nagrody Nobla za rok 1948. W tym zestawie esejów autor przedstawia różne aspekty znaczenia słowa kultura i na wybranych przykładach próbuje stworzyć spójną definicję tego terminu. Pisze, iż termin kultura ma różne asocjacje w zależności od tego, czy mamy rozwój indywidualny, rozwój grupy czy klasy, czy też całego społeczeństwa. " Częścią mojej tezy jest to, że kultura jednostki jest zależna od kultury grupy czy klasy oraz że kultura grupy czy klasy jest zależna od kultury całego społeczeństwa, do którego ta grupa czy klasa należy." Całość rozważań uzupełnia dodatek na temat Jedności kultury europejskiej, odzwierciedlającej się zwłaszcza w sztuce szczególnie w literaturze. W tej jedności widzi Eliot główne źródło nadziei na przekleństwa polityki i podstawę europejskiej przyszłości.

24.00 PLN

Paul Tillich - Męstwo bycia

Meandry kultury
Paul Tillich - Męstwo bycia

Paul Tillich (1886-1965) - niemiecki filozof i teolog protestancki, zbliżony do egzystencjalizmu. Tillich podjął próbę dokonania syntezy teologii i filozofii, w związku z czym najbardziej adekwatna dla określenia całokształtu jego poglądów jest nazwa „teologia filozoficzna". Zdaniem Tillicha zarówno teologia, jak i filozofia, stawiają pytania dotyczące istoty bytu. W odróżnieniu od jednak od tej pierwszej, filozofia zajmuje się bytem samym w sobie, zaś obiektywizm poznania filozoficznego powoduje radykalne oddzielenie podmiotu poznającego od poznawanego przedmiotu. Teologia natomiast nie stara się o bezwzględny obiektywizm poznawczy; stosunek teologa do przedmiotu poznania jest subiektywny (egzystencjalny) i przesycony wiarą, a w związku z tym nie jest zależny bezpośrednio od wyników badań naukowych. Męstwo bycia to jedno z najważniejszych dokonań filozofa. Postawił on sobie w tej książce za zadanie pokazać znaczenie Objawienia w konkretnych przejawach ludzkiego życia, ze szczególnym uwzględnieniem kultury we wszelkich jej elementach, kultura rozumiana bardzo szeroko. Sporą część książki zajmuje także analiza przeciwieństwa męstwa - czyli ontologia lęku (w tym przed losem i śmiercią, pustką i bezsensem czy winą i potępieniem). Natomiast niewątpliwie źródło odwagi istnienia widzi w wierze. Tę książkę określa się jako małe arcydzieło antropologii religijnej, odpowiadającej na najważniejsze pytania naszych czasów.

18.00 PLN

Alfred Adler - Wiedza o życiu

Meandry kultury
Alfred Adler - Wiedza o życiu

Alfred Adler w "Wiedzy o życiu" zajmuje się w niej m.in. dążeniem do wyższości, a z drugiej strony kompleksem niższości i potrzebą kompensacji, przy czym, jak pisze sam Adler, być człowiekiem znaczy: mieć poczucie mniejszej wartości. Zwraca także uwagę na problematykę nerwic, seksualności, marzeń sennych, sensu życia... Jak pisze w przedmowie autor: Istnieją trzy tylko zagadnienia, które życie każdemu człowiekowi nieodwołalnie narzuca, a mianowicie: postawa wobec bliźnich, zawód i miłość. Wszystkiete trzy problemy, powiązane z sobą przez pierwszy z nich, nie są zgoła czymś przypadkowym, lecz stanowiąnieuchronne zagadnienia życia. Urastają one ze stosunku człowieka do społeczeństwa ludzkiego, do czynników kosmicznych oraz do płci przeciwnej. Od rozwiązania tych zagadnień zależą losy ludzkości i jej szczęścia.

11.00 PLN

Kleparz. Przewodnik

Przewodniki
Kleparz. Przewodnik

„Kleparz. Przewodnik" – to obecnie jedyne na rynku wydawniczym kompendium wiedzy o terenach dawnej krakowskiej Florencji. Kleparz opisany piórem członków Stowarzyszenia Miłośników Kleparza i Garbar „Krakowska Florencja” a także zaproszonych do współpracy ekspertów, odsłania swoje oblicze nieznane zapewne nawet wielu mieszkańcom miasta. Zaprezentowane fakty historyczne, ciekawe anegdoty i dobitne podsumowanie realiów współczesności, zostały zilustrowane na 144 stronach za pomocą mało znanych i urokliwych kadrów starych pocztówek oraz barwnymi fotografiami ukazującymi aktualny stan opisywanych obiektów. Warto zaznaczyć, iż to drugie wydanie jest znacznie obszerniejsze, uzupełnione, może jeszcze lepiej niż pierwsze dopracowane.

13.00 PLN
Stron: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 30 |