ballard, burgess, ellis, filas, himilsbach, welsh, wiech > wydawnictwo vis-a-vis/Etiuda

Literatura światowa - esej

T.S. Eliot - Uwagi ku definicji kultury

Literatura światowa - esej
T.S. Eliot - Uwagi ku definicji kultury

Uwagi ku definicji kultury to do tej pory nigdy niewydana w Polsce książka eseistyczna T.S. Eliota, jednego z najważniejszych twórców literatury anglojęzycznej, laureata Nagrody Nobla za rok 1948. W tym zestawie esejów autor przedstawia różne aspekty znaczenia słowa kultura i na wybranych przykładach próbuje stworzyć spójną definicję tego terminu. Pisze, iż termin kultura ma różne asocjacje w zależności od tego, czy mamy rozwój indywidualny, rozwój grupy czy klasy, czy też całego społeczeństwa. " Częścią mojej tezy jest to, że kultura jednostki jest zależna od kultury grupy czy klasy oraz że kultura grupy czy klasy jest zależna od kultury całego społeczeństwa, do którego ta grupa czy klasa należy." Całość rozważań uzupełnia dodatek na temat Jedności kultury europejskiej, odzwierciedlającej się zwłaszcza w sztuce szczególnie w literaturze. W tej jedności widzi Eliot główne źródło nadziei na przekleństwa polityki i podstawę europejskiej przyszłości.

24.00 PLN
Stron: | 1 |