ballard, burgess, ellis, filas, himilsbach, welsh, wiech > wydawnictwo vis-a-vis/Etiuda

Meandry kultury

Fryderyk Nietzche - Jutrzenka. Myśli o przesądach moralnych

Meandry kultury
Fryderyk Nietzche - Jutrzenka. Myśli o przesądach moralnych

W Jutrzence Nietzsche przeprowadza zasadniczą kkrytykę dotychczasowej moralności, dotychczasowych stosunków społecznych, dotychczasowej kultury.Jak pisze B.A.G. Fuller ażeby uwolnić ludzkość, nim będzie za późno, od zwyrodnienia do jakiego doprowadził chrześcijański, a w szczególności teutońsko-chrześcijański pogląd na życie i sposób życia, potrzebna jest nieodzownie radykalna rewolucja duchowa i, co za tym idzie, moralna i społeczna. Jutrzenka tę rewolucję zapowiada.Codziennie słuchać, co inni o nas mówią, lub na domiar zagłębiać się w przypuszczeniach, co oni o nas myślą - to może przyprawić o zgubę najsilniejszego człowieka. Toć ludzie pozwalają nam istnieć jedynie dlatego, by mogli zawsze co do nas mieć słuszność! Bylibyśmy dla nich nie do zniesienia, gdybyśmy wbrew im mieli lub, co więcej, chcieli mieć słuszność! Ludzie kłamią niewymownie często, lecz nie myślą później o tym i na ogół nie wierzą w to wcale.

9.00 PLN

Fryderyk Nietzsche Tako rzecze Zaratustra

Meandry kultury
 Fryderyk Nietzsche Tako rzecze Zaratustra

str. 328oprama miękkaformat 12,5x19,5 cmISBN: 978-83-61516-36-1Książka uznawana za najważniejszą w dorobku Fryderyka Nietzschego (1844-1900) filozofa, którego poglądy znacząćo wpłynęly na całe przyszłe myślenie o kulturze, człowieku, cywiliazacji...

10.00 PLN

Fryderyk Nietzsche - Poza dobrem i złem

Meandry kultury
Fryderyk Nietzsche - Poza dobrem i złem

Tako rzecze Nietzsche: Swej niemoralności się wstydzić - jest to pierwszy stopień schodów, u których szczytu wstydzi się człowiek także swej moralności.

8.50 PLN

Fryderyk Nietzsche - Wola mocy

Meandry kultury
Fryderyk Nietzsche - Wola mocy

"Wola mocy" w klasycznym przekładzie Stefana Frycza i Konrada Drzewieckiego.

15.00 PLN

Erich Fromm - Zapomniany język. Wstęp do rozumienia snów baśni i mitów

Meandry kultury
Erich Fromm - Zapomniany język. Wstęp do rozumienia snów baśni i mitów

Jedna z najważniejszych książek Ericha Fromma (1900-80) amerykańskiego psychologa i filozofa pochodzenia niemieckiego, uznawanego za jednego z najwybitniejszych humanistów XX wieku, twórcy psychoanalizy humanistycznej. Jak pisze M. Chałubiński Fromm cele swojej humanistyki nazywa „leczeniem duszy” wpisując tym samym własną twórczość tradycje uprawiania filozofii społecznej. Od poglądów wyznawanych przez większość naukowców odróżnia Fromma nie tylko pojmowanie celów humanistyki, ale także przekonanie o istnieniu wyższych instancji poznawczych niż nauka. Czyż przecież mit, baśń, sen mogą być analizowane wyłącznie w kategoriach naukowych, behawioralnych? Nie mogą odpowiada Fromm, ale pozostaje przy tym naukowcem, którego tez nie sposób ignorować...

17.00 PLN

Deisetz Teitaro Suzuki - Wprowadzenie do buddyzmu zen

Meandry kultury
Deisetz Teitaro Suzuki -  Wprowadzenie do buddyzmu zen

Deisetz Teitaro Suzuki (1870-1966) – jeden z najwybitniejszych znawców i mistrzów buddyzmu Zen, profesor uniwersytetów Otani w Kioto i Columbia University, zarazem człowiek który najbardziej przybliżył Zen człowiekowi Zachodu. Często poszukiwał elementów wspólnych myśli Dalekiego Wschodu i Zachodu. Świetnie znający obydwie kultury Suzuki jest najlepszym przewodnikiem po świecie Zen dla międzynarodowego czytelnika. Napisał między innymi trzy serie Essays in Zen Buddhism, Manual of Zen Buddhism, Mysticizm: Christian and Buddhist, Buddyzm Zen i psychoanaliza (z E. Frommem i E. De Martino).

15.00 PLN

Robert Graves - Mity greckie (nakład wyczerpany)

Meandry kultury
Robert Graves - Mity greckie (nakład wyczerpany)

Mity greckie Roberta Gravesa (1895-1985) angielskiego pisarza (autora bestsellerowych powieści historycznych, między innymi Ja Kladiusz i Klaudiusz i Messalina), poety, historyka, kulturoznawcy – to do dzisiaj najlepsze, najpełniejsze i najciekawiej opracowane kompendium wiedzy o wierzeniach i kulturze starożytnych Greków. Od powstania świata z Chaosu i narodzin olimpijskich bogów przez prace Herkulesa aż do Wojny Trojańskiej i powrotu Odyseusza. Graves oprowadza po tym świecie z literacką biegłością i niezwykłą, erudycyjną wiedzą. Przedstawia różne, często nawet sprzeczne, wersje i interpretacje mitów tworząc z nich jednak jednolitą całość. W rezultacie proponuje nam świetnie literacko napisaną encyklopedię wiedzy o kulturze greckiej, niezbędną zarówno dla specjalistów jak i dla każdego poszukiwacza wiedzy o bogach, herosach, nadzwyczajnych wydarzeniach, które inspirowały Homera, Sofoklesa, Eurypidesa i wiedzy o tym co w zasadniczym stopniu ukształtowało europejską kulturę.

64.00 PLN
Stron: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |